Studies

Mapping Romanians in Development is a study undertaken by ARCADIA in order to understand the profiles of Romanian practitioners in international development. The study is targeting a Romanian audience and analyses Romanian experts in development. A description of the concept follows in Romanian.

Studiul Experți Români în  Dezvoltare

România a redevenit stat donator de asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar. Această schimbare de rol reprezintă un proces extrem de complex care este conectat concomitent cu relațiile internaționale, economia internațională, demografia și multe altele.

Niciun proces nu poate fi de succes dacă nu este realizat de oameni competenți. Din acest punct de vedere, comunitatea profesioniștilor români din domeniul dezvoltării internaționale s-a dezvoltat rapid și eficient, chiar în condițiile unor resurse limitate. Astfel, Ministerul Afecerilor Externe (MAE) este coordonatorul național al politicii de dezvoltare și a înfiițat o unitate dedicată acestui domeniu; societatea civilă, reprezentată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND), a inițiat proiecte și evenimente naționale și internaționale de mare interes; universitățile au inființat programe de masterat pentru studiul proceselor de cooperare pentru dezvoltare; iar mass media reflectă tot mai adesea tematici ale dezvoltării internaționale.

Fiecare actor activ în acest domeniu simte nevoia de a se dezvolta în continuare și mai ales de a-și capitaliza experiențele acumulate pe parcursul a trei etape istorice diferite: etapa de după aderarea la Uniunea Europeană (2007-prezent), etapa corespunzătoare perioadei de tranziție și cea acoperind perioada anterioară anului 1989, când România era considerată de unii cercetători ca fiind unul din cei mai mari donatori de asistență pentru dezvoltare din Europa Centrală și de Est.

Niciun stat – fie că este un jucător mai mare sau mai modest în arena internațională – nu poate ignora importanța cooperării pentru dezvoltare și a ajutorului umanitar în relațiile internaționale. De aceea o comunitate profesională română de nivel înalt nu doar că ar susține eforturile globale pentru o lume mai echitabilă și prosperă, dar ar contribui și la promovarea României ca actor responsabil și respectat pe scena internațională.

Pentru a transforma această viziune în realitate și având în vedere că resursele umane sunt primordiale într-o societate deschisă, ARCADIA inițiază un studiu strategic al cărui obiectiv este de a contura profilul comunității de experți români care activează în domeniul cooperării pentru dezvoltare, atât în țară cât și peste hotare.

Țara noastră are un mare potențial din punct de vedere al resurselor umane în domeniu. De la sistemul ONU până la ONG-uri, competența română este prezentă și recunoscută pe toate continentele. Această realitate este din păcate insuficient valorificată de către România, motiv suplimentar pentru ca ARCADIA să realizeze acest studiu. Astfel, expertiza românească identificată va putea fi mobilizată mai bine în viitor de către actorii naționali în vederea consolidării poziției României în negocierile, planurile și proiectele legate de bunăstarea durabilă a lumii.

Obiectivul principal al studiului nostru este de a contura profilul experților români în cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar. Câți sunt ei, în ce domeniu și în ce regiune activează – sunt câteva din întrebările la care ne propunem să răspundem în cercetarea noastră. Susținând și adăugând o dimensiune comprehensivă la acest cadru cantitativ, obiectivele specifice ale cercetării urmăresc cinci ținte conectate între ele:

1)      A înțelege nevoile experților români în ceea ce privește dezvoltarea profesională;

2)      A identifica modele de parcursuri profesionale de succes;

3)      A evalua relațiile profesionale dintre aceștia, dar și nivelul de conectare cu alte rețele de experți și nu în ultimul rând cu România;

4)      A înțelege care este nivelul acestora de interes în a se (re)conecta (mai mult) între ei și cu România (de exemplu, să predea în universitățile din România, să fie tutori pentru tinerii profesioniști din tară etc.);

5)      A capitaliza diversele experiențe ce ar putea fi utile dezvoltării de politici publice în vederea îmbunătățirii acțiunii României în acest domeniu.

Studiul se va realiza prin metoda chestionarului online (anticipăm completarea a cca. 200 de chestionare online) și a interviului (anticipăm realizarea a 42 de interviuri cu experți români din țară și de peste hotare). În cadrul acestui studiu, termenul ”expert” este utilizat pentru a desemna profesioniști care au minium 3 ani de experiență în domeniul cooperării pentru dezvoltare sau ajutorului umanitar. Această categorie cuprinde în primul rând practicieni, dar poate integra și diplomați, jurnaliști, cercetători și profesori a căror activitate este legată direct de cooperarea pentru dezvoltare sau ajutorul umanitar (fiecare fiind analizat într-un mod specific). Pentru lumea academică, va fi aplicată o combinație de elemente ponderate precum predarea de cursuri, cercetări, articole, conferințe etc. Raportul studiului va fi lansat la finele anului 2012.

Publicația dorește să ofere informații relevante întregii comunități române din domeniul dezvoltării internaționale și al ajutorului umanitar, precum tinerii studenți și profesioniștii, Ministerele de linie, ONG-urile, sindicatele și companiile private care activează în acest domeniu, mediul academic și nu în ultimul rând mass media.