Despre Arcadia

Asociaţia Română pentru Cooperare si Dezvoltare Internaţională este o organizaţie independentă, non-profit activă în domeniul cooperării și al dezvoltării internaţionale înființată în 2010.

Organizaţia oferă un spaţiu neutru pentru interacţiune şi analiză a tematicilor referitoare la dezvoltarea şi cooperarea internaţională si acordă o atenție sporită dezvoltării relaţiilor României cu partenerii săi internaţionali şi pe dezbaterile privind rolul Romaniei ca stat-donator.

Scopul principal al asociației este dezvoltarea unei comunităţi a specialiştilor români activi în domeniul cooperării şi dezvoltării  internaţionale atât la nivel academic cât şi profesional.

Prin proiectele sale care includ mese rotunde, conferințe internaționale, programe de mentorat, training-uri și editarea unei reviste online,  asociaţia doreşte să contribuie la:

1. promovarea acestui domeniu în România și la avansarea disciplinei de cooperare și dezvoltare internațională;

2. specializarea resurselor umane care manifestă un interes deosebit faţă de această activitate;

3.  conturarea și implementarea politicilor de asistență oficială pentru dezvoltare ale României;

4. facilitarea transferului de cunoștințe și informații între actorii implicați în activități în domeniul cooperării și dezvoltării          internaționale;

 

Ștefan Cibian, Președinte ARCADIA 2015:

Exercitarea reală a responsabilității pe care fiecare stat o are la nivel internațiPhoto Stefan Cibianonal este  posibilă numai în contextul unor dezbateri profesionale și academice de calitate care sunt  conectate la agenda și practicile internaționale. Astfel, misiunea ARCADIA este de a susține  consolidarea unei comunități profesionale în domeniul dezvoltării internaționale pentru a  contribui la dezvoltarea și creșterea relevanței domeniului.

 

 

 

Statutul Asociației ARCADIA este disponibil pentru consultare AICI.