Conferinta anuala 2010

Plenary Sessions

Plenary Sessions

Introductory session (Thursday, 25th)

This session aims to provide an overview of the importance of international development policies and discuss the role of development professional associations in policy shaping and the advancement of the field.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plenary Session 1 (Thursday, 25th)

While historically aid was subordinated to geostrategic political and economic interests described as ‘developmental’, the current development aid community is struggling to ensure that aid will be used for its main purpose: poverty reduction. This session will address topics such as trade and aid, the inclusion of development policies in the external cooperation policies, followed by a debate on the effects of trade, foreign and security policies on the development policy in the emerging donors’ political and institutional landscape.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Plenary Session 2 (Thursday, 25th)

Emerging donors, like Romania and other Central and Eastern European countries, are currently experiencing important processes of transformation which can be highly relevant in their relations with developing partners. It is strongly believed that the local accumulated development expertise during Romania’s transition period can be further used as an input for evidence-based policy making on the one hand, and as a basis for future initiatives in the international development space on the other hand. This session aims to: thoroughly analyze the type of development policy Romania should offer and to highlight its active benefits; to address the need of having a coherent corps of professionals in development in these countries and strengthen their associations; and to show how international cooperation engagements can provide real benefits for the further development of emerging donors.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ARCADIA Community Building Session (Friday, 26th)

This session will be a professional association & community building exercise that will include discussions and debates on the vision and mission of the community, its working structure and potential ways of involvement, the added value of a community of professionals; future development of ARCADIA; involvement in ARCADIA’s activities.

Academic Panels

The Eastern Dimension of the ENP – models of regional cooperation and economic integration

Author: Teodor Moga, ‘Alexandru Ioan Cuza’ University of Iasi

Date and Time: Nov. 26 – 10.30-12.00 Location: Oregon Room
Abstract: The topic of this paper can be placed at the intersection of geoeconomics and geopolitics literature. My goal in this study is to analyse the potential of the European Neighbourhood Policy (ENP) to establish various models of regional cooperation and economic integration in the European Union (EU)’s eastern vicinity. As the focus of this paper is on these models, I want to point out how these models can be achievable taking into consideration the difficulties the ENP encounters in the EU’s eastern vicinity. The main hypothesis is that the development of an eastern dimension of the ENP cannot be answered without looking at the broader geographical and historical framework in which the Union extends its influence. EU and EU and Russia compete and export policies and projects in the shared neighbourhood, a bone of contention between the two geopolitical players. The EU seeks to forge a secure Eastern border by offering aid and economic incentives to increase stability in the neighbouring countries. As officially stated, the ultimate goal of the ENP is to create in the near future a free trade area and foster thus economic integration with the EU (“a stake in the EU market”). Hence, this paper will also examine how the trade relations between the EU and the Western CIS, on the one hand, and Russia-Western CIS, on the other hand, have changed since the launch of the ENP in 2004.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

International Relationships between Romania and Azerbaijan in the context of the Geopolitics of Energy

Authors: Ionut Cucu and Andrada Vasii, University of Bucharest

Date and Time: Nov. 26 – 10.30-12.00 Location: Oregon Room
Abstract: Prin această lucrare intenţionăm să tratăm problematica relaţiilor externe dintre Romania şi Azerbaidjan în contextul geopoliticii energetice. În analiza noastră, vom face trimitere la gestionarea şi circulaţia resurselor din bazinele existente în Marea Neagră şi spaţiile adiacente teritoriilor antemenţionate, folosind drept studiu de caz proiectul White Stream , respectiv evolutia acestuia în AGRI/ White Stream2. Studiul fezabilităţii, rentabilităţii şi realizabilităţii acestora se bazează pe comparaţia lor cu mult mai mediatizatele Nabucco, Blue Stream şi South Stream. În vederea paralelei între aceste proiecte, vom viza: a. analiza procesului de dezvoltare, pornind de la detaliile tehnice; b. politica externă, bazându-ne pe poziţia şi punctul de vedere al statelor implicate; si c. securitate şi comerţ, având ca punct de pornire poziţia marilor corporaţii. Având în vedere că perioada următoare este destinată să fie marcată de modificări atât la capitolul cererii, cât şi al ofertei, în domeniul energiei, considerăm studiul de caz antemenţionat important pentru înţelegerea relaţiilor externe dintre România şi Azerbaidjan.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rolul “statelor mici cu potenţial” pe scena internaţională: cooperarea pentru dezvoltare

Author: Victor Negrescu*, National School of Political and Administrative Studies – SNSPA, Bucharest

Date and Time: Nov. 26 – 10.30-12.00 Location: Oregon Room
Acum douăzeci de ani, la sfârşitul Războiului Rece, o lucrare intitulată “Impotent Superpower – Potent Small State” (1988), scrisă de către Jan Egeland, cercetător şi activist pentru drepturile omului din Norvegia, a explorat capacitatea statelor mici din Europa de Vest de a dezvolta politici externe eficiente în domeniul protecţiei drepturilor omului. Bazându-se pe o comparaţie cu Norvegia, folosită ca un exemplu de stat mic constrâns de resursele limitate şi de puterea sa politică, şi cu Statele Unite, care poate capitaliza atât puterea politică cât şi cea economică, conclude ceea ce poate părea justificat “că presupunerile tradiţionale a unei corelaţii pozitive între resurse economice, militare şi diplomatice pe de-o parte, şi abilitatea de a influenţa în extern situaţiile specifice drepturilor omului, de cealaltă parte, sunt greşite” (p.3). Concluzia autorului subliniază faptul că dimensiunea mică nu aduce doar constrângeri, ci oferă statelor mici potenţialul de a promova la nivel internaţional drepturile omului, atât la nivel bilateral cât şi multilateral, şi contribuie la producerea de schimbări pozitive în diferite părţi ale lumii. De la sfârşitul Războiului Rece, grupul de state care promovează drepturile omului în politica lor externă nu mai este limitat doar la cele din Vest. Câteva noi democraţii au încercat să urmeze acest nou drum, precum Cehia, Slovacia sau chiar România, care au dezvoltat politici de dezvoltare a drepturilor omului stipulate explicit în programele naţionale de asistenţă pentru dezvoltate. Putem consideră că după 1989 s-a instaurat o nouă tradiţie umanitaristă? Experienţa non-democratică de peste 40 de ani este suficientă pentru a crea precondiţiile unei promovări a drepturilor omului şi de soluţii în politicile externe a statelor din Est? Pot aceste state să intre în clubul reputat de “state mici cu potenţial” care a fost dominat până în prezent de state din Vest precum ţările scandinave sau Olanda? Pentru a răspunde la aceste întrebări vom realiza o analiză teoretică şi conceptuală a termenului de “stat mic cu potenţial” pentru ca ulterior să aplicăm criteriile asupra programelor naţionale de asistenţă pentru dezvoltare şi de politică externă dintr-o serie de state din Europa Centrală şi de Est (Cehia, Slovacia şi România).

* Beneficiary of the project “Doctoral scholarships supporting research: Competitiveness, quality, and cooperation in the European Higher Education Area”, co-funded by the European Union through the European Social Fund, Sectorial Operational Programme Human Resources Development 2007-2013

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The Washington Consensus versus the Beijing Consensus: The Differences between European Development

Author: Gino Brunswijck, CAW De Terp NGO.

Date and Time: Nov.26 – 10.30 – 12.00 Location: Nevada Room
Abstract: China is increasingly becoming more involved on the African continent, which might have an impact on a geopolitical level. By concluding comprehensive package deals including aid, trade and investment with African governments, Beijing offers a form cooperation which is different from the traditional donors’ practices. The model is also founded on different principles, of which the principle of non-interference in internal affairs stands out. This principle stands in contrast with the concept of conditionality as required by multilateral lenders. In this light, these institutions emphasize institutional reforms and improvement on governance criteria of the recipient countries. However, these countries have an enormous demand for finance for managing concrete development projects, upgrading infrastructure and fulfilling other country-specific needs. Therefore, the Chinese contracts offer African countries a broader range of options to choose from. Beijing has concluded the largest deals with resource-rich countries, these countries are able to realise a surplus on the trade balance with China. In the contracts involving natural resources a mechanism of barter is often established. The picture is different for countries, that do not dispose of abundant natural resources, they often have a deficit on the trade balance with China. This can be explained by the massive Chinese imports of cheap consumer goods. These products might be welcomed by African consumers given their low price. However, local production might suffer from the high influx of cheap consumer goods, especially in the textile sector. When these imports do not displace local production, the exchanges might be beneficial. The Chinese policy thus has a differential impact on African countries depending on the economic resources and the political structure of a country. Moreover, the institutional capacity of a country determines to what extent a country absorbs the various aid packages and gets the greatest benefits from this cooperation.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Non-DAC Donors: humanitarian aid and the transparency of aid information

Author: Kerry Smith, Development Initiatives

Date and Time: Nov.26 – 10.30 – 12.00 Location: Nevada Room
Abstract: In the last few years, the participation of a number of governments outside the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Assistance Committee (DAC) has become increasingly visible. Often referred to as ‘emerging’, ‘new’, ‘non-traditional’ or ‘non-DAC’ donors (the latter being how we refer to them) the number of these donors reporting to the United Nations’ (UN) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) financial tracking system (FTS) has risen from 50 in 2000 to 90 in 2009. In 2008 non-DAC donors reported US$1.1 billion to the FTS, which made up 8.6% of government contributions in that year. The GHA programme believes it is necessary to understand the complexity and diversity of donors in an ever changing world of shifting relationships. We consider it important for non-DAC donor humanitarian aid contributions to be made more visible and for the data to reflect the true nature of the humanitarian aid architecture. In this sense, GHA promotes improved access to aid information – better data on humanitarian aid flows from all donors could help the humanitarian community understand the who, what, how and where – who are the donors, what type of aid is being given, how is it being channelled, where is it going? Better aid data could be a significant contributor to poverty reduction and help assess the quality of aid. This paper will analyse humanitarian aid flows from non-DAC donors, highlighting the dominance of Gulf States in reporting, and will then analyse humanitarian aid flows from a subset of non-DAC donors which will include Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Turkey, which will hereafter be called the ‘donor subset’.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The Catalytic Donation Strategy- Chinese Development, Foreign and Security Policies Towards Africa

Author: Yu-Chin Cheng, Institute of Political Studies, Charles University Prague

Date and Time: Nov.26 – 10.30 – 12.00 Location: Nevada Room
Abstract: Since China succeeded economic reform, this country has been influential in development, foreign & security policies toward Africa; the intention and purpose of Chinese politics toward this continent is aimed to earn African states’ support on Chinese energy and foreign policies. Besides overseas development aid, China also provides weapons to African countries in form of donations in exchange of supporting Chinese energy and foreign policies toward the world. The research is expected to study three fundamental questions— the means and content of China’ donation for Africa, the change of China-Africa relations whilst donation, the level of Africa’s support for China before and after donation. This paper consists of introduction, fundamental research questions, research findings and conclusion. It also provides knowledge contribution to those who have an interest to carry on the similar topic in the future. This paper is applied for open-source intelligence to process data and to find any causal link of China’s donation strategy toward Africa, and is also employes Singe Case Study Research Design to discover the cause and effort, and discover the answers to the three fundamental research questions; in addition, this research uses Neorealism as theory base to explain the research findings and conclusion.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aid Effectiveness in Public Sector Capacity Building in SEE

Author: Artan Karini, University of Manchester

Date and Time: Nov.26 – 13.30 – 15.00 Location: Nevada Room
Abstract: The purpose of this research paper is to introduce an ongoing doctoral research study being undertaken by the author on ‘’Aid effectiveness: The case of public service reform and capacity building in Albania’, a study intended to contribute to the literature on aid effectiveness, HRM in a civil service reform and capacity building context in SEE/Western Balkans, Albania being a case study. Hence, the aim of the research is to investigate the impact of foreign aid as implemented by international organizations on building institutional capacities in public service organizations in post-communist Albania. The findings will be used to substantiate broader theoretical concepts applicable to the current studies on aid effectiveness and public serviced human resource capacity development issues in SEE. The development literature on aid effectiveness offers perspectives and views on the political and economic dimensions of the provision of international aid mainly from the standpoint of donor countries, but it hardly offers any models in assessing its impact of aid on capacity building (either at a societal level or state level) in developing countries. The problem that this research paper seeks to address is the lack of attention, contextual literature and research rigor in addressing a neglected factor in the reform process of those institutions: the actual impact, implications and sustainability of donor assisted programs on the public service capacity to implement reform. Based on the premise that mainstream social science policy (research and) analysis is an important source, at least potentially, of information for policy analysts and decision makers, the idea behind the research is to produce findings and ultimately recommendations which, in the future, might – at a later stage – benefit improvements in foreign aid policy-making and public service reforms and overall development processes on country and regional levels.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Romanian International Development Aid between Tradition and Innovation

Author: Catalina Buciu, Brunel University

Date and Time: Nov.26 – 13.30 – 15.00 Location: Nevada Room
Abstract: I would like to argue in this paper that Romania’s successful future in international development lies in innovation against the background of development education. Romania’s development aid lifeline can be divided roughly in three “development ages”: pre-1989, post-Revolution and post-EU accession. None of the three ages has engendered sustainable support among the general population for Romania’s international aid agenda. The culture of giving for international causes and the practice of accountability regarding the country’s ODA policy remain to date on the wish list of development education programmes’ outcomes. The earliest age was largely run by government agencies/ministries implementing a cooperation programme fully aligned with the political and security agenda of the regime. During the transition period to EU membership, Romania has largely implemented donor-driven programmes with little room for locally generated approaches to development. The post-EU accession period is undoubtedly characterized by a deep socio-economic crisis on a larger scale than in its ODA-targeted countries (e.g Georgia, Serbia). Development aid worldwide has evolved tremendously in the past twenty years and Romania’s late coming to the international arena finds a competitive environment with complex relations for which it may not be thoroughly prepared. Innovation cannot be wished into being and does not happen while Romania focuses on doing the same things the same way as other donors. It is virtually the only value added that Romanian can become a champion for in international development. With its limited financial input, Romania risks not to be taken seriously by partner countries in development unless it walks the talk of innovation and stands out by promoting a development package that is no less than outstanding.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The real advantage of the Romanian transition heritage for the development cooperation

Author: Codrat – Alin Teclu, Université de Liège

Date and Time: Nov.26 – 13.30 – 15.00 Location: Nevada Room
Abstract: Romania’s accession the European Union meant also this country assuming a new and a demanding role in “the market of development cooperation” (GUICHAOUA, 1998). As this being an already over-debated process, often shuddered by crises (EASTERLEY, 2006), welcoming in a new member just raised new questions, with the most fundamental one being: how can this country (and also the other new member states) contribute to this field? Surprisingly, in comparison with over-negotiated decisions, the answer is one that all actors agree on, no matter their level (local, national or European-international). When reviewing official documents, press releases or conferences conclusions, they all say the same thing: this country can offer know-how on dealing with transition. Who else can teach others on how to confront with this process better than a country that was already experienced it? Sometimes however, the Romanian actors that assumed this role on the new scene of the development cooperation, when drafting a “recipe of success” that could easily be transposed elsewhere, made this endeavor more like a “masquerade of success-stories”. Based on an two-months field research in 2009, followed by successive visits in 2010, I intend, through my contribution, to highlight a not so noticeable aspect of this process, by deconstructing the mainstream discourses and analyzing the power structure established between various organisms, daring to offer a different perspective about this past but also about the present. My research has lead me to a result not so politically correct, which indicates that the gain the transition has to offer might actually not be where we would want it to. And that is just because the parties involved in the process have lacked the courage to embrace their failures. But on what costs?

 

Workshops

Economic-Financial Crisis and its Implications upon the European Community Budget and Aid for Development Policy (Thursday, 25th)

Host: European Institute of Romania

Moderator: Prof. Dr. Dumitru Miron (ASE)

Brief Description: This workshop intends to provide a Romanian perspective on the economic and financial crisis, focusing on their implications on the euro currency and the community budget, having direct consequences on the budget for the assistance for international cooperation and development.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Media and Development (Thursday, 25th)

Moderator: Ms. Laura Ranca, PhD Candidate Loughborough University, UK

Guest Speakers: Mr. Adrian Lungu (EurActiv), Ms. Cristina Lupu (Centre for Independent Journalism), Ms. Iuliana Rada (Civil Society Development Foundation)

Brief Description: What is / should be the role of mass-media in covering development issues in a country like Romania, which is at the same time a beneficiary of development assistance as well as a donor and partner in international development assistance programs? What can we learn from local and international experience in this field? Starting from these questions, the workshop will provide an informal discussion forum for journalists and other media professionals, NGOs, development practitioners, and media and development researchers. It aims to steer debate and further collaboration in a strategic area, which deserves increasing attention in Romania – the role of media in covering and promoting information / knowledge about development and international cooperation, as well as the role of media as agent of development. Based on workshop presentations, audience questions and discussions, we will generate a thematic agenda outlining the current state of media coverage of development affairs in Romania, identify gaps and best-practices, as well as propose viable steps forward in practice and research.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Roundtable: How can Romania best use the experience of 20 years of transition? (Friday, 26th)

Host: United Nations Development Program Romania (UNDP)

Moderator: Mrs. Maria Sandor

Guest speakers: Ms. Ruxandra Bandila (PwC), Mr. Dragos Paslaru, Ms. Laura Stefan, Mr. Florin Banateanu (KPMG Director), Mrs. Mihaela Rutjens (MFA/ODA Division), Ms. Olivia Baciu(FPDL), Ms. Despina Pascal (Axa International), Ms. Cristina Manescu (CEED), Ms. Doina Visa (World Bank).

Brief Description: Lessons shared by Romanian and international experts from their experience with international donors ( World Bank; USAID; UNDP; EC;) in addressing development challenges in transition countries followed by a brainstorming session on How can Romania best use the experience of 20 years of transition.

Target groups: policy makers, governmental officials, academia, NGOs, business representatives, media, International development master students

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Student Session – ‘Career Paths in Development’ (Thursday, 25th)

Host: Babes Bolyai University and ARCADIA

Moderator: Mrs. Denisa Brand- Jacobsen

Guest speakers: Ms. Olivia Baciu (FPDL)

Brief Description: This session will offer students who are interested in the fields of international cooperation and development the chance to discuss with practitioners in the field, who have extensive experience in the field.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The role of corporations in national and international development (Friday, 26th)

Host: Centre for Corporate Citizenship Romania

Moderator: Mr. John Aston (CCCR)

Brief Description: Corporations are one of developments largest POTENTIAL partner and require our attention. Do we agree that corporations are a vital stakeholder of the continuous debate on finding and adapting lasting solutions for the world‘s development needs? And if they are – are we ensuring the required capacity building within and around the corporate world to allow them to be engaged or are we relying too much on the Global Compact top down approach and on governments to spend wisely their tax money? Further, not only does the corporate world have a huge impact on each countries economy, taxes and livelihoods but it also attracts a vast amount of the more talented managers from the marketplace. And everyday they take decisions that directly impact how fast or how slow the development capitals of the world evolve. Are these decisions well informed? And are the real stakeholders of these decisions “at the table” when the decisions are taken?

Guest Speakers: Ms. Mihaela Vrabete (Halcrow Romania), Ms. Oana Nastase (Rompetrol Group), Mr. John Aston ( AstonEco Management and CCCRo), Mr. Peter Wells (CEPES).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

International development education: The Millennium Development Goals – An academic perspective (Friday, 26th)

Host: World Vision Romania

Moderator: Mrs. Claudia Pedersen (World Vision)

Guest Speakers: Dr. Bogdan Mihai Radu (Lecturer in Political Science, Babes Bolyai University Cluj), Dr. Luciana Alexandra Ghica (Lecturer, International Relations and European Studies, University of Bucharest)

Brief Description: Teaching international development in more recent democracies such as Romania is a new and challenging endeavor, which requires careful orchestration of resources while capitalizing on these countries’ particular “histories”. The first 5 MAs in development studies will start in October 2010 in 5 different universities in Bucharest, Timisoara, Cluj and Iasi. Along with its academic partners, during the summer of 2010 World Vision Romania started an EC-funded project through which a curriculum of 8 courses on the 8 Millennium Development Goals will be developed. While providing teaching kits for the Romanian curricula on international development (primarily for the 5 MA programs but not limited to them), these new courses aim to contribute to the larger European curricular efforts in the area of development cooperation. Against this background, in this panel, we invite you to reflect upon the already existing resources and initiatives and give your input on how to corroborate academic knowledge with the expertise of civil society in their common effort to achieve the Millennium Development Goals.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Measuring Poverty and Poverty Indicators in Roma Communities / Innovative Interventions in the Ghetto (Friday, 26th)

Host: Policy Centre for Roma and Minorities

Guest Speakers: Mr. Valeriu Nicolae (President Policy Center for Roma and Minorities), Ms. Manuela Stanculescu (conf. Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Bucuresti, Researcher ICCV), Mr. Gelu Duminica (Agentia Impreuna), Mr. Virgil Voineag (President The National Statistics Institute), Ms. Cristina Loghin (President Reteaua Nationala Antisaracie – Includere Sociala)

Brief Description: Measuring poverty has become lately a highly debated issue. The Europe 2020 Strategy sets clear headline targets that Romania assumes as well. We can often find Romania in the top of many social and economic statistics that negatively reflect the population standards of living. As a consequence of the economic crisis, the vulnerable groups are even more exposed to poverty. Most of the times the government’s and NGO’s actions target the categories living in relative poverty and not those living in extreme poverty.

The purpose of this roundtable is to provide a discussion on the extreme poverty issue and the means in which it can be better measured in the case of vulnerable and many times “invisible” groups. The discussion will focus on measuring the poverty in Roma communities, in particular the ones living in ghettos or not legally placed areas that are not covered by statistics. In many cases, the indicators used for measuring relative poverty are less relevant for these communities, where basic facilities such as water and electricity are either missing or existing illegally.

The main debating points are:

● Currenly used methods for measuring poverty

● Are there needed specific indicators for measuring poverty in the Roma communities?

● Means of collecting data

 

Call for Participation

Development, Trade and Foreign & Security Policies: How Can Emerging Donors Make a Difference?

November 25-26, 2010 | Bucharest, Romania

Call for Papers/Participation

The Annual Conference of the Romanian Association for International Cooperation and Development (ARCADIA) hopes to contribute to the current debates on the state of the discipline, research, policy and practice in the areas of development and international cooperation. In order to facilitate dialogue between researchers, scholars, practitioners and policy-makers, the conference is welcoming proposals for both workshops and academic panels on any currently relevant topic within these fields. While the panels will focus on academic debates, the workshops will facilitate discussions on policy and practice-related issues, exchange of best practices, and development of joint initiatives.

Development, Trade and Foreign & Security Policies: Can Emerging Donors Make a Difference?

The increasing number of emerging donors raises a series of practical, policy and conceptual challenges and opportunities. Whether it results from an internal or international perspective, either from a governmental or civil-society point of view, either from a political or financial stand-point, dealing with the implications of donorship proves to be a challenging task. Aspects like changing identities, re-defining relationships, transforming and creating institutions and building political and public support represent issues which prove theoretically and practically difficult to deal with.

The interplay between development, trade and foreign & security policies in emerging donor contexts: Both in practice and in academia there is an ongoing debate on the interplay between development, foreign & security and trade policies. Considering the context created by the emergence of new donors, this discussion is extremely relevant as development-related policies, strategies and institutions are currently being shaped. The conference will, therefore, scrutinize and analyze the relations between emerging donors and developing countries from the three inter-related perspectives.

New donors’ identity as development partners – focus on Romania: The shaping of particular identities and institutions in Romania and other emerging donors are closely linked to the recent processes of adapting to international donorship norms and contributing to the wider development efforts. These identity-related aspects frame the formation of development policies, strategies and engagements and therefore become relevant for their success. An outlook on the recent history and current financial capacities of emerging donors, within the context of their international commitments, transforms the realities of development partnerships into a serious challenge.

In order to explore the two main themes of the conference and the current debates in the areas of development and international cooperation we invite scholars, policy-makers, practitioners, experts and students to participate in the conference. Participation is possible in the following ways:

a) submitting panel proposals,

b) submitting workshop proposals,

c) submitting paper abstracts and

d) being part of the audience.

In order to do these please follow the guidelines presented below.

Call for panels: Panel proposals consisting of 3 to 6 papers are welcome by September 20, 2010. Late applications are accepted by October 1. Within each panel at least 3 different institutions should be represented.

Call for workshops: Workshop proposals consisting of 3 to 6 participants are welcome by September 20, 2010. Late applications are accepted by October 1.

Call for papers: The Organizing Committee invites scholars to submit abstracts of individual papers (of max. 300 words) before October 1, 2010.

Call for participation: Students (both undergraduate and graduate) as well as others interested in the field of development and international cooperation are welcome to attend the events.

The application form for panel proposals, workshop proposals and individual papers should be sent together with a short CV (max. 2 pages) to arcadia@grspsociety.org or contact@arcadianetwork.org

– Application form for panels and workshops.

– Application form for individual papers.

Conference languages: Submissions, panels and workshops can be sent/held in English, Romanian or French.

There are no participation fees.

Grants: Several partial travel grants are available for students and young researchers. Accommodation can be provided for a limited number of participants.

DEADLINES:

Early deadline for submission of papers, panels and workshops: September 20, 2010.

Late deadline for submission of papers, panels and workshops: October 1, 2010.

Successful panels and workshops will be announced by October 10, 2010.

October 25, 2010. Registration for student participants. This should be done by sending an e-mail to : contact@arcadianetwork.org

November 15, 2010. Submission of complete papers.

November 25-26, 2010. Conference.

Conference website – https://arcadianetwork.org/conference/2010/

ARCADIA is a GRSPSociety working group: www.grspsociety.org/arcadia